Vildhallon och Gameprototyper samarbetar med Certec, Lunds Tekniska högskola och Funkibator förening

Vildhallon och Gameprototyper samarbetar sedan tidigare genom att hålla uppskattade och gemensamma workshops om att skapa egna brädspel. Upplägget finns med i Kulturkatalogen Väst som innebär att bokare kan få minst halva kostnaderna subventionerat av regionala medel inom Västra Götaland. I rådande Covid-19-tider hålls dessa workshops via digital videolänk.

Ett samarbetsavtal har nu slutits mellan Vildhallon, Gameprototyper och Funkibator förening i Växjö om att leverera ett antal workshops och föreläsningar under våren. Funkibator är en förening som arbetar med fritidsaktiviteter, arbetsmarknad och hjälpmedel. Utöver det driver de många sociala företag exempelvis ett bokförlag. Medlemmar är personer med funktionsnedsättning med allt från rörelse och hörsel till psykisk ohälsa och NPF.

”Spel är något som är väldigt intressant för oss. Vår organisation har fötts ur datorspel, LAN och brädspel. Lite innan 2000 så var vi en mindre Sverokförening. Idag är vi en stor samhällsförändringsorganisation. Spel har alltid varit en del av vår arbetskultur som vi har nytta av på många olika sätt”, säger Stefan Johansson som är Produktionssamordnare på Funkibator.

Som ett led i samarbetet kommer Vildhallon och Gameprototyper agera som bollplank när det gäller framtagning av brädspel till Funkibators målgrupp samt även hålla en digital föreläsning för personal hos Certec, Lunds Tekniska högskola om spelutveckling.

Certec på Lunds Tekniska högskola arbetar med forskning och innovationer för hela Sveriges Rehabilitering. Just nu drivs en satsning som heter GameA som handlar om att ta fram ett app-spel som lockar till träning och rörelse hos personer med rörelsenedsättning.

Logotyper Funkibator och Lunds Universitet
Logotyper Funkibator och Lunds Universitet

Mattias Dristig och Albin Svensson är nu med i Kulturkatalogen Väst

Mattias Dristig och Albin Svensson [Foto: Filip Stjernberg]

Mattias Dristig [Vildhallon] och Albin Svensson [Gameprototyper] har fått workshopen ”Gör ditt egna brädspel!” godkänt av Kultur i Väst och finns nu med i den regionala Kulturkatalogen. Förutom att vara en stor kvalitetsstämpel så innebär det också att Västra Götalandsregionen [VGR] subventionerar hälften av kostnaderna om bokning sker genom de samordnare som finns ute i kommunerna. Ytterst förmånligt med andra ord!

De båda spelskaparna Mattias Dristig och Albin Svensson håller i en kreativ workshop där eleverna får prova på att ta fram sitt egna brädspel. Arbetsmaterialet består av en blank spelkartong med blandade spelpjäser, tomma spelkort, tärningar och annat som eleverna arbetar två och två med för att skapa ett brädspel tillsammans.

Ur Kulturkatalogen Västs beskrivning av ”Gör ditt egna brädspel!”

Uppläggen lämpar sig väl för skolor, bibliotek och övriga kommunala verksamheter. Som ett Skapande Skola-upplägg eller varför inte som en kreativ och gruppstärkande personalaktivitet?

Läs mer om workshopen ”Gör ditt egna brädspel!” i Kulturkatalogen Väst, ta kontakt med din kommunala samordnare och tveka inte att boka in en kreativ dag i spelutvecklingens underbara värld! Kontaktuppgifter till oss hittar du här. Vi ses bland hexagoner, tärningar och spelpjäser!