Föreläsningar

Mattias Dristig har en bred bakgrund som arrangör, projektledare, musiker, tidskriftsutgivare, spelkonstruktör m m. Till meriterna kan nämnas stora arrangörssatsningar, samarbetsprojekt samt satsningar som ökar barns och ungas inflytande. För komplett CV hänvisas till Linkedin.

Här är några exempel på föreläsningar:

Elevkulturombud – att skapa reellt inflytande över kulturområdet för barn och unga
Föreläsning om det lyckade regionala projektet Kultur Hjärta Skola som gick av stapeln i Dalarna 2013 – 2015. En struktur byggdes upp regionalt och kommunalt för att garantera barns och ungas inflytande över kulturutbud. Nio av femton kommuner införde elevkulturombud permanent och satsningen skrevs in i den regionala kultur- och bildningsplanen 2016 – 2018. Förutom att ge en övergripande bild av hur projektet genomfördes, ges också en direkt modell hur man kan införa elevkulturombud kommunalt och regionalt.

Kulturprojektledning och arrangörskap
En föreläsning om hur man t ex lyckas med ett kulturprojekt eller arrangemang. Vad är fallgroparna och vad bör man tänka på? Deltagarna lär sig om SWOT-analys, WBS och GANTT-scheman. Vad är egentligen en spindelstruktur och vad är SMARTA mål? Vad är FIRO och hur leder vi egentligen varandra när man arbetar ideellt? Hur gör vi för att inte bränna ut oss? Föreläsningen lämpar sig väl till unga arrangörer från 12 år.

Brädspelsutveckling  – från ax till limpa
Föreläsning om hur spelen DinoFajten och NätTrollz! togs fram. Vilka möjligheter finns det egentligen att som spelutvecklare ge ut sina egna brädspel i Sverige? På vilket sätt är print-on-demand lösningen när det gäller brädspel i små volymer? Hur bör man tänka för att inte bli helt utblottad ekonomiskt? Lite tips om Crowdfunding som en framkomlig väg. Kan avslutas med speltester av några Vildhallons planerade brädspel, om så önskas.

Gör slag i saken! Publicera dina kreativa drömmar!
Ett inspirationspass där Mattias Dristig berättar om olika inspirerande projekt som genomförts under åren. Vi pratar om skivutgivning, tidskriftsutgivning och mikrofinansiering, om ett arrangörskoncepts uppgång och fall, om att projektleda motsträviga politiker, ge ut brädspel, vikten av Community Art och veta när man ska lämna destruktiva sammanhang. Vi pratar om baksidan av en kultursektor där alla förväntas arbeta gratis och vi pratar om vikten av att bygga strukturer för barns och ungas reella inflytande.

Gör ditt egna brädspel – Skapande Skola
Mattias Dristig (Vildhallon) och Albin Svensson (Gameprototyper) slår ihop sina påsar och presenterar ett helt Skapande Skola-upplägg (från åk 4 och uppåt) där eleverna får prova på att göra sina egna brädspel. Tre olika varianter – från ett enklare lektionsupplägg till en hel lovaktivitet – går att ordna.

I pdf:en nedan finns upplägget beskrivet mer utförligt.

Boka Gör ditt egna Brädspel nu via kontaktformuläret så ses vi snart på just din skola!

Skapande Skola – Gör ditt egna brädspel! by Mattias Dristig on Scribd

Alla föreläsningar bygger på principerna om att man lär sig bäst i ett öppet, positivt klimat där ens egna erfarenheter och kunskaper tas tillvara. Föreläsningarna kan skräddarsys beroende på förutsättningar och beställarens önskemål. 

Föreläsningarna bokas lättast via telefon 073 905 50 33 eller via kontaktformuläret .

föreläsning_md diy_skivor dalarna_md mayday_vildhallon