Föreläsningar

Mattias Dristig har en bred bakgrund som arrangör, projektledare, musiker, tidskriftsutgivare, spelkonstruktör m m. Till meriterna kan nämnas stora arrangörssatsningar, samarbetsprojekt samt satsningar som ökar barns och ungas inflytande. För komplett CV hänvisas till Linkedin.

Här är några exempel på föreläsningar:

Elevkulturombud – att skapa reellt inflytande över kulturområdet för barn och unga
Föreläsning om det lyckade regionala projektet Kultur Hjärta Skola som gick av stapeln i Dalarna 2013 – 2015. En struktur byggdes upp regionalt och kommunalt för att garantera barns och ungas inflytande över kulturutbud. Nio av femton kommuner införde elevkulturombud permanent och satsningen skrevs in i den regionala kultur- och bildningsplanen 2016 – 2018. Förutom att ge en övergripande bild av hur projektet genomfördes, ges också en direkt modell hur man kan införa elevkulturombud kommunalt och regionalt.

Kulturprojektledning och arrangörskap
En föreläsning om hur man t ex lyckas med ett kulturprojekt eller arrangemang. Vad är fallgroparna och vad bör man tänka på? Deltagarna lär sig om SWOT-analys, WBS och GANTT-scheman. Vad är egentligen en spindelstruktur och vad är SMARTA mål? Vad är FIRO och hur leder vi egentligen varandra när man arbetar ideellt? Hur gör vi för att inte bränna ut oss? Föreläsningen lämpar sig väl till unga arrangörer från 12 år.

Brädspelsutveckling  – från ax till limpa
Föreläsning om hur spelen DinoFajten och NätTrollz! togs fram. Vilka möjligheter finns det egentligen att som spelutvecklare ge ut sina egna brädspel i Sverige? På vilket sätt är print-on-demand lösningen när det gäller brädspel i små volymer? Hur bör man tänka för att inte bli helt utblottad ekonomiskt? Lite tips om Crowdfunding som en framkomlig väg. Kan avslutas med speltester av några Vildhallons planerade brädspel, om så önskas.

Gör slag i saken! Publicera dina kreativa drömmar!
Ett inspirationspass där Mattias Dristig berättar om olika inspirerande projekt som genomförts under åren. Vi pratar om skivutgivning, tidskriftsutgivning och mikrofinansiering, om ett arrangörskoncepts uppgång och fall, om att projektleda motsträviga politiker, ge ut brädspel, vikten av Community Art och veta när man ska lämna destruktiva sammanhang. Vi pratar om baksidan av en kultursektor där alla förväntas arbeta gratis och vi pratar om vikten av att bygga strukturer för barns och ungas reella inflytande.

Gör ditt eget brädspel!
Digitalisering och gamification (spelifierande) blir mer och mer en självklarhet inom skolans värld. De båda spelskaparna Mattias Dristig (Vildhallon) och Albin Wågnert (Gameprototyper) håller i en kreativ workshop där eleverna får prova på att ta fram sitt egna brädspel. Arbetsmaterialet består av en blank spelkartong med blandade spelpjäser, tomma spelkort, tärningar och annat som eleverna arbetar två och två med för att skapa ett brädspel tillsammans. På ett lekfullt sätt får eleverna fundera ut vad spelet ska handla om, komma på egna regler och sedan testa om dessa fungerar. I upplägget ingår alltid även ett inspirationspass där spelskaparna Mattias och Albin berättar om spelmekanik och visar upp egna framtagna spelprototyper. Om heldagar bokas hinner eleverna arbeta mer intensivt med sina egna brädspel och prova på varandras. Workshopen är kvalitetsgranskad av Förvaltningen för kulturutveckling (fd Kultur i Väst) och finns med i den regionala Kulturkatalogen Väst. Om bokningen sker inom VGR och via de kommunala kultursamordnarna så kan kostnaderna för workshopen subventionera med 50%. Du kan läsa mer om workshopen här. 

Alla föreläsningar bygger på principerna om att man lär sig bäst i ett öppet, positivt klimat där ens egna erfarenheter och kunskaper tas tillvara. Föreläsningarna kan skräddarsys beroende på förutsättningar och beställarens önskemål. 

Föreläsningarna bokas lättast via telefon 073 905 50 33 eller via kontaktformuläret .

föreläsning_md diy_skivor dalarna_md mayday_vildhallon